အာဖရိက ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ANC အလားအလာi
  X
  May 06, 2014 12:30 PM
  ေတာင္အာဖရိကႏုိင္ငံမွာ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပဖုိ႔ ျပင္ဆင္ေနပါတယ္။ သမိုင္း၀င္ ANC ပါတီဟာ ျပည္သူေတြအတြက္ လိုအပ္တဲ့ အေျခခံအေျပာင္းအလဲေတြ မလုပ္ေပးႏုိင္ဘူး ဆုိတဲ့ ေ၀ဖန္မႈေတြ ႀကီးထြား ေနခ်ိန္မွာ ဒီေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပတာပါ။ VOA သတင္းေထာက္ Emilie Iob သတင္းေပးပို႔ထားတာကို ဦးေက်ာ္ဇံသာ တင္ျပပါလိမ့္မယ္။

  အာဖရိက ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ANC အလားအလာ

  Published May 06, 2014

  ေတာင္အာဖရိကႏုိင္ငံမွာ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပဖုိ႔ ျပင္ဆင္ေနပါတယ္။ သမိုင္း၀င္ ANC ပါတီဟာ ျပည္သူေတြအတြက္ လိုအပ္တဲ့ အေျခခံအေျပာင္းအလဲေတြ မလုပ္ေပးႏုိင္ဘူး ဆုိတဲ့ ေ၀ဖန္မႈေတြ ႀကီးထြား ေနခ်ိန္မွာ ဒီေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပတာပါ။ VOA သတင္းေထာက္ Emilie Iob သတင္းေပးပို႔ထားတာကို ဦးေက်ာ္ဇံသာ တင္ျပပါလိမ့္မယ္။