ဦးေႏွာက္ေသြးခဲမႈ ခြဲစိပ္ကုသေရးi
  X
  May 06, 2014 12:30 PM
  ဦးေႏွာက္ထဲမွာ ေသြးခဲတဲ့ လူနာေတြကို ခြဲစိပ္ကုသၿပီး ေဘးနားမွာရွိတဲ့ tissue စ ေတြကို သြားမထိခိုက္ေစဘဲ ခဲေနတဲ့ေသြးကိုပဲ စုပ္ယူဖယ္ရွားႏိုင္မယ့္ စက္႐ုပ္လက္တံ အပ္တေခ်ာင္းကို တီထြင္ဖို႔ Venderbilt တကၠသိုလ္က သိပၸံပညာရွင္ေတြ ႀကဳိးစားေနပါတယ္။ မေအးသႏာၱေက်ာ္က တင္ျပေပးပါမယ္။

  ဦးေႏွာက္ေသြးခဲမႈ ခြဲစိပ္ကုသေရး

  Published May 06, 2014

  ဦးေႏွာက္ထဲမွာ ေသြးခဲတဲ့ လူနာေတြကို ခြဲစိပ္ကုသၿပီး ေဘးနားမွာရွိတဲ့ tissue စ ေတြကို သြားမထိခိုက္ေစဘဲ ခဲေနတဲ့ေသြးကိုပဲ စုပ္ယူဖယ္ရွားႏိုင္မယ့္ စက္႐ုပ္လက္တံ အပ္တေခ်ာင္းကို တီထြင္ဖို႔ Venderbilt တကၠသိုလ္က သိပၸံပညာရွင္ေတြ ႀကဳိးစားေနပါတယ္။ မေအးသႏာၱေက်ာ္က တင္ျပေပးပါမယ္။