ဒလေဒသခံေတြ ေသာက္ေရသန္႔ရၾကၿပီi
  X
  May 07, 2014 12:30 PM
  ေရရွားပါးတဲ့ ရန္ကုန္တိုင္း ဒလၿမိဳ႕နယ္ထဲက ေက်းရြာေတြမွာ ရန္ကုန္ကေန ေရပိုက္သြယ္ၿပီး ေရလႊတ္ေပးေနလို႔ ေသာက္ေရသန္႔ကို ရရွိေနၾကပါၿပီ။ ေသာက္ေရ သံုးေရ ရွားပါးမႈေတြ႔ၾကဳံေနရသူေတြကို အခုလုိ ကူညီေပးတာ ျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း Reuters သတင္းကို အေျခခံၿပီး မစုျမတ္မြန္က တင္ျပထားပါတယ္။

  ဒလေဒသခံေတြ ေသာက္ေရသန္႔ရၾကၿပီ

  Published May 07, 2014

  ေရရွားပါးတဲ့ ရန္ကုန္တိုင္း ဒလၿမိဳ႕နယ္ထဲက ေက်းရြာေတြမွာ ရန္ကုန္ကေန ေရပိုက္သြယ္ၿပီး ေရလႊတ္ေပးေနလို႔ ေသာက္ေရသန္႔ကို ရရွိေနၾကပါၿပီ။ ေသာက္ေရ သံုးေရ ရွားပါးမႈေတြ႔ၾကဳံေနရသူေတြကို အခုလုိ ကူညီေပးတာ ျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း Reuters သတင္းကို အေျခခံၿပီး မစုျမတ္မြန္က တင္ျပထားပါတယ္။