ကမာၻ႔ဖလားအိမ္ရွင္နဲ႔ ျပႆနာမ်ားi
  X
  May 07, 2014 12:30 PM
  ကမာၻ႔ဖလားပြဲကို အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပမယ့္ ဘရာဇီးလ္ႏုိင္ငံမွာ ပြဲအတြက္ အစိုးရက ေဒၚလာ သန္း ေထာင္ခ်ီ သုံးခဲ့ေပမယ့္ ေအာက္ေျချပည္သူေတြအတြက္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ေတြ ျဖည့္ဆည္းမေပးဘူးဆုိၿပီး ကန္႔ကြက္ေနပါတယ္။ ဘရာဇီးႏုိင္ငံ SaoPaulo ၿမိဳ႕မွာ ျဖစ္သလို ေနရသူတခ်ဳိ႕အေၾကာင္း မအင္ၾကင္းႏုိင္က တင္ျပထားပါတယ္။

  ကမာၻ႔ဖလားအိမ္ရွင္နဲ႔ ျပႆနာမ်ား

  Published May 07, 2014

  ကမာၻ႔ဖလားပြဲကို အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပမယ့္ ဘရာဇီးလ္ႏုိင္ငံမွာ ပြဲအတြက္ အစိုးရက ေဒၚလာ သန္း ေထာင္ခ်ီ သုံးခဲ့ေပမယ့္ ေအာက္ေျချပည္သူေတြအတြက္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ေတြ ျဖည့္ဆည္းမေပးဘူးဆုိၿပီး ကန္႔ကြက္ေနပါတယ္။ ဘရာဇီးႏုိင္ငံ SaoPaulo ၿမိဳ႕မွာ ျဖစ္သလို ေနရသူတခ်ဳိ႕အေၾကာင္း မအင္ၾကင္းႏုိင္က တင္ျပထားပါတယ္။