ကေမာၻဒီးယားက ထူးျခားတဲ့ ခရီးသြားအစီအစဥ္i
  X
  May 08, 2014 12:30 PM
  ကေမာၻဒီးယားႏုိင္ငံမွာ ရွားပါးမ်ဳိးစိတ္ေတြအပါအ၀င္ ငွက္မ်ဳိးစုံကုိ သဘာ၀အတုိင္း ၾကည့္႐ႈခံစားႏုိင္မယ့္ အစီအစဥ္သစ္တခုနဲ႔ ကမာၻလွည့္ ခရီးသြားေတြကုိ ဆဲြေဆာင္ႏုိင္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားေနပါတယ္။ ကေမာၻဒီးယားႏုိင္ငံက ထူးထူးျခားျခား ခရီးသြားအစီအစဥ္ အေၾကာင္းကုိေတာ့ ကုိေအာင္လြင္ဦးက တင္ျပထားပါတယ္။

  ကေမာၻဒီးယားက ထူးျခားတဲ့ ခရီးသြားအစီအစဥ္

  Published May 08, 2014

  ကေမာၻဒီးယားႏုိင္ငံမွာ ရွားပါးမ်ဳိးစိတ္ေတြအပါအ၀င္ ငွက္မ်ဳိးစုံကုိ သဘာ၀အတုိင္း ၾကည့္႐ႈခံစားႏုိင္မယ့္ အစီအစဥ္သစ္တခုနဲ႔ ကမာၻလွည့္ ခရီးသြားေတြကုိ ဆဲြေဆာင္ႏုိင္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားေနပါတယ္။ ကေမာၻဒီးယားႏုိင္ငံက ထူးထူးျခားျခား ခရီးသြားအစီအစဥ္ အေၾကာင္းကုိေတာ့ ကုိေအာင္လြင္ဦးက တင္ျပထားပါတယ္။