ေနစြမ္းအင္သံုးေလယာဥ္ ကမာၻပတ္ေတာ့မယ္i
  X
  May 08, 2014 12:30 PM
  ေနစြမ္းအင္သံုးေလယာဥ္ တီထြင္သူေတြဟာ စပိန္ကေန ေမာ္႐ိုကိုႏိုင္ငံနဲ႔ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုထဲမွာ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ပ်ံသန္းႏိုင္ခဲ့တာမို႔ ေရွ႕ႏွစ္ထဲမွာ ကမာၻကို တပတ္ပတ္ဖို႔ ႀကိဳးစားၾကပါေတာ့မယ္။ VOA သတင္းေထာက္ George Putic ရဲ႕သတင္းလႊာကို ေဒၚခင္မ်ိဳးသက္က တင္ျပထားပါတယ္။

  ေနစြမ္းအင္သံုးေလယာဥ္ ကမာၻပတ္ေတာ့မယ္

  Published May 08, 2014

  ေနစြမ္းအင္သံုးေလယာဥ္ တီထြင္သူေတြဟာ စပိန္ကေန ေမာ္႐ိုကိုႏိုင္ငံနဲ႔ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုထဲမွာ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ပ်ံသန္းႏိုင္ခဲ့တာမို႔ ေရွ႕ႏွစ္ထဲမွာ ကမာၻကို တပတ္ပတ္ဖို႔ ႀကိဳးစားၾကပါေတာ့မယ္။ VOA သတင္းေထာက္ George Putic ရဲ႕သတင္းလႊာကို ေဒၚခင္မ်ိဳးသက္က တင္ျပထားပါတယ္။