ေန႔စဥ္ တီဗီြသတင္းလႊာ (၀၅-၀၉-၂၀၁၄)i
  X
  May 09, 2014 12:30 PM
  ယူကရိန္းနဲ႔ တင္းမာမႈေတြရွိေနခ်ိန္ ႐ုရွားမွာ ႏုိင္ငံေတာ္ေအာင္ပြဲေန႔ စစ္ေရးျပ အခမ္းအနားက်င္းပေနတဲ့သတင္း၊ ထိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူးကဖယ္ရွားခံရၿပီးေနာက္ ေပၚေပါက္လာတဲ့ဆႏၵျပပြဲ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာပထမဆံုးအႀကိမ္က်င္းပမယ့္အာဆီယံထိပ္သီးစည္းေ၀းပြဲမနက္ျဖန္ ေနျပည္ေတာ္မွာစတင္ဖို႔ ျပင္ဆင္ေနတဲ့အေၾကာင္းေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။

  ေန႔စဥ္ တီဗီြသတင္းလႊာ (၀၅-၀၉-၂၀၁၄)

  Published May 09, 2014

  ယူကရိန္းနဲ႔ တင္းမာမႈေတြရွိေနခ်ိန္ ႐ုရွားမွာ ႏုိင္ငံေတာ္ေအာင္ပြဲေန႔ စစ္ေရးျပ အခမ္းအနားက်င္းပေနတဲ့သတင္း၊ ထိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူးကဖယ္ရွားခံရၿပီးေနာက္ ေပၚေပါက္လာတဲ့ဆႏၵျပပြဲ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာပထမဆံုးအႀကိမ္က်င္းပမယ့္အာဆီယံထိပ္သီးစည္းေ၀းပြဲမနက္ျဖန္ ေနျပည္ေတာ္မွာစတင္ဖို႔ ျပင္ဆင္ေနတဲ့အေၾကာင္းေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။