တ႐ုတ္နဲ႔ ဗီယက္နမ္ ေရပိုင္နက္ တင္းမာမႈi
X
May 13, 2014 2:38 PM
အာဆီယံ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲမွာ အဓိက အေၾကာင္းအရာ တခုျဖစ္ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေတြ အားလံုးက ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ နည္းလမ္းနဲ႔ အေျဖရွာဖို႔ သေဘာတူခဲ့ပါတယ္ဆိုတဲ့ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ နယ္ေျမ အျငင္းပြားမႈေတြဟာ ေနာက္ထပ္ ျပန္ၿပီး တင္းမာလာေနပါတယ္။ တ႐ုတ္နဲ႔ ဗီယက္နမ္အၾကား တင္းမာမႈ အေျခအေန ေအပီသတင္းတပုဒ္ကို အေျခခံၿပီး...

တ႐ုတ္နဲ႔ ဗီယက္နမ္ ေရပိုင္နက္ တင္းမာမႈ

Published May 13, 2014

အာဆီယံ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲမွာ အဓိက အေၾကာင္းအရာ တခုျဖစ္ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေတြ အားလံုးက ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ နည္းလမ္းနဲ႔ အေျဖရွာဖို႔ သေဘာတူခဲ့ပါတယ္ဆိုတဲ့ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ နယ္ေျမ အျငင္းပြားမႈေတြဟာ ေနာက္ထပ္ ျပန္ၿပီး တင္းမာလာေနပါတယ္။ တ႐ုတ္နဲ႔ ဗီယက္နမ္အၾကား တင္းမာမႈ အေျခအေန ေအပီသတင္းတပုဒ္ကို အေျခခံၿပီး...


This forum has been closed.
Comments
     
There are no comments in this forum. Be first and add one