အေမရိကန္က အထူးခြ်န္ဆံုး ျမန္မာဆရာ၀န္ ေဒါက္တာ ျမင့္စြမ္းi
X
May 14, 2014 10:06 AM
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု နယူးဂ်ာစီ ျပည္နယ္ရဲ႕ 2013 ခုႏွစ္အတြက္ အေကာင္းဆံုး ထိပ္တန္းဆရာဝန္ေတြ ေရြးခ်ယ္တဲ့ထဲမွာ ျမန္မာဆရာဝန္ Dr. Alexander ျမင့္စြမ္း လဲ အေရြးခံခဲ့ရပါတယ္၊ နယူးဂ်ာစီ ျပည္နယ္ထဲမွာ စုစုေပါင္းရွိတဲ့ ဆရာဝန္ ၂ ေသာင္းေက်ာ္ထဲကေန အေကာင္းဆံုး.....

အေမရိကန္က အထူးခြ်န္ဆံုး ျမန္မာဆရာ၀န္ ေဒါက္တာ ျမင့္စြမ္း

Published May 14, 2014

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု နယူးဂ်ာစီ ျပည္နယ္ရဲ႕ 2013 ခုႏွစ္အတြက္ အေကာင္းဆံုး ထိပ္တန္းဆရာဝန္ေတြ ေရြးခ်ယ္တဲ့ထဲမွာ ျမန္မာဆရာဝန္ Dr. Alexander ျမင့္စြမ္း လဲ အေရြးခံခဲ့ရပါတယ္၊ နယူးဂ်ာစီ ျပည္နယ္ထဲမွာ စုစုေပါင္းရွိတဲ့ ဆရာဝန္ ၂ ေသာင္းေက်ာ္ထဲကေန အေကာင္းဆံုး.....


This forum has been closed.
Comments
     
There are no comments in this forum. Be first and add one