ထိုင္းေရြးေကာက္ပြဲ ေရႊ႕ဆုိင္းရႏုိင္ေျခi
  X
  May 15, 2014 12:30 PM
  ထိုင္းႏုိင္ငံမွာ ဇူလိုင္လက်င္းပဖို႔ စီစဥ္ထားတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲေတြဟာ ဒီကေန႔ ၾကာသပေတးေန႔ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ေသြးထြက္သံယို ဆႏၵျပမႈေတြနဲ႔ တိုက္ခိုက္မႈေတြအၿပီး ေနာက္ထပ္ ေရႊ႕ဆုိင္းရဦးမယ့္ အေျခအေနမွာရွိေနပါတယ္။ ထိုင္းႏုိင္ငံေရး ေနာက္ဆံုး အေျခအေနကို ဦးသန္းလြင္ထြန္းက တင္ျပထားပါတယ္။

  ထိုင္းေရြးေကာက္ပြဲ ေရႊ႕ဆုိင္းရႏုိင္ေျခ

  Published May 15, 2014

  ထိုင္းႏုိင္ငံမွာ ဇူလိုင္လက်င္းပဖို႔ စီစဥ္ထားတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲေတြဟာ ဒီကေန႔ ၾကာသပေတးေန႔ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ေသြးထြက္သံယို ဆႏၵျပမႈေတြနဲ႔ တိုက္ခိုက္မႈေတြအၿပီး ေနာက္ထပ္ ေရႊ႕ဆုိင္းရဦးမယ့္ အေျခအေနမွာရွိေနပါတယ္။ ထိုင္းႏုိင္ငံေရး ေနာက္ဆံုး အေျခအေနကို ဦးသန္းလြင္ထြန္းက တင္ျပထားပါတယ္။