ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༤ཟླ་༦་ཚེས་༡༣ །i
X
June 13, 2014 4:40 PM
ཨི་ཊ་ལིར་ཆིབས་སྒྱུར། ཨི་རག་ཏུ་གྱེན་ལོག་ཟིང་འཁྲུག འཛམ་གླིང་རྐང་རྩེད་སྤོ་ལོ། རྒྱ་ནག་ལ་ངོ་རྒོལ། ཉི་ཧོང་དང་རྒྱ་ནག ཐོངས་མཆན་གྲོས་གཞི། དགུང་ལོ་དགུ་བཅུར་གནམ་མཆོང་བརྒྱབ་པ།

ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༤ཟླ་༦་ཚེས་༡༣ །

Published June 14, 2014

ཨི་ཊ་ལིར་ཆིབས་སྒྱུར། ཨི་རག་ཏུ་གྱེན་ལོག་ཟིང་འཁྲུག འཛམ་གླིང་རྐང་རྩེད་སྤོ་ལོ། རྒྱ་ནག་ལ་ངོ་རྒོལ། ཉི་ཧོང་དང་རྒྱ་ནག ཐོངས་མཆན་གྲོས་གཞི། དགུང་ལོ་དགུ་བཅུར་གནམ་མཆོང་བརྒྱབ་པ།


This forum has been closed.
Comments
     
There are no comments in this forum. Be first and add one