དྲ་བརྙན་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༤ ཟླ་ ༨ ཚེས་༤i
  X
  August 04, 2014 5:36 PM
  ༢༠༠༡༤།༨།༤ ༡༽ ཨི་བྷོ་ལཱ་ནད་དུག ༢༽ རྒྱ་ནག་ཏུ་ཚད་རིམ་༦.༡་ཅན་གྱི་ས་ཡོམ། ༣༽ རྒྱ་གར་གྱི་སྲིད་བློན་བལ་ཡུལ་དུ་ཕེབས་པ། ༤༽ པ་ལི་སི་ཏན་གྱི་དྲག་སྤྱོད་འགོ་བ་བསད་པ། ༥༽ ཐེ་ཝན་གྱི་གོད་ཆག་ལ་བསྔོ་སྨོན། ༦༽ཐེ་ཝན་དུ་བོད་ཀྱི་གློག་བརྙན་དུས་སྟོན།

  དྲ་བརྙན་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༤ ཟླ་ ༨ ཚེས་༤

  Published August 05, 2014

  ༢༠༠༡༤།༨།༤ ༡༽ ཨི་བྷོ་ལཱ་ནད་དུག ༢༽ རྒྱ་ནག་ཏུ་ཚད་རིམ་༦.༡་ཅན་གྱི་ས་ཡོམ། ༣༽ རྒྱ་གར་གྱི་སྲིད་བློན་བལ་ཡུལ་དུ་ཕེབས་པ། ༤༽ པ་ལི་སི་ཏན་གྱི་དྲག་སྤྱོད་འགོ་བ་བསད་པ། ༥༽ ཐེ་ཝན་གྱི་གོད་ཆག་ལ་བསྔོ་སྨོན། ༦༽ཐེ་ཝན་དུ་བོད་ཀྱི་གློག་བརྙན་དུས་སྟོན།


  This forum has been closed.
  Comments
       
  There are no comments in this forum. Be first and add one