ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္အေရး အေမရိကန္အျမင္i
  X
  August 14, 2014 12:30 PM
  ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ အျငင္းပြားမႈေတြဟာ ေဒသတြင္း တႏုိင္ငံနဲ႔တႏုိင္ငံ ၿခိမ္းေျခာက္ေနတဲ့ အဆင့္တင္မက ဘဲ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဥပေဒေတြကို ဘယ္ေလာက္ လိုက္နာမႈ ရွိသလည္းဆိုတဲ့အခ်က္ကိုပါ ေဖာ္ၫႊန္းေန တယ္လို႔ အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး ဂၽြန္ ကယ္ရီက ေျပာပါတယ္။ Scott Stearns ရဲ႕သတင္းကို ဦးသန္းလြင္ထြန္းက...

  ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္အေရး အေမရိကန္အျမင္

  Published August 14, 2014

  ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ အျငင္းပြားမႈေတြဟာ ေဒသတြင္း တႏုိင္ငံနဲ႔တႏုိင္ငံ ၿခိမ္းေျခာက္ေနတဲ့ အဆင့္တင္မက ဘဲ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဥပေဒေတြကို ဘယ္ေလာက္ လိုက္နာမႈ ရွိသလည္းဆိုတဲ့အခ်က္ကိုပါ ေဖာ္ၫႊန္းေန တယ္လို႔ အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး ဂၽြန္ ကယ္ရီက ေျပာပါတယ္။ Scott Stearns ရဲ႕သတင္းကို ဦးသန္းလြင္ထြန္းက...