ပုပ္ရဟန္းမင္းရဲ႕ ေတာင္ကိုရီးယားခရီးစဥ္i
  X
  August 14, 2014 12:30 PM
  ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္႔ဆစ္စ္ဟာ ေတာင္ကိိုရီးယားႏိုင္ငံမွာ ကက္သလစ္ သာသနာျပဳလုပ္ငန္းအတြက္ အသက္ေပး ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူေတြကို ဂုဏ္ျပဳဖို႔ စီစဥ္ထားတဲ့တခ်ိန္တည္းမွာ ကြန္ျမဴနစ္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံကိုလည္း အမွာစကားပါးဖို႔ ရည္ရြယ္တယ္လုိ႔ သုံးသပ္ၾကပါတယ္။ Jerome Socolovsky ရဲ႕ သတင္းေပးပို႔ခ်က္ကို ေဒၚလွလွသန္းက...

  ပုပ္ရဟန္းမင္းရဲ႕ ေတာင္ကိုရီးယားခရီးစဥ္

  Published August 14, 2014

  ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္႔ဆစ္စ္ဟာ ေတာင္ကိိုရီးယားႏိုင္ငံမွာ ကက္သလစ္ သာသနာျပဳလုပ္ငန္းအတြက္ အသက္ေပး ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူေတြကို ဂုဏ္ျပဳဖို႔ စီစဥ္ထားတဲ့တခ်ိန္တည္းမွာ ကြန္ျမဴနစ္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံကိုလည္း အမွာစကားပါးဖို႔ ရည္ရြယ္တယ္လုိ႔ သုံးသပ္ၾကပါတယ္။ Jerome Socolovsky ရဲ႕ သတင္းေပးပို႔ခ်က္ကို ေဒၚလွလွသန္းက...