ေသာၾကာေန႔ ျမန္မာတီဗီြသတင္းi
  X
  August 15, 2014 12:30 PM
  အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဂၽြန္ ကယ္ရီ (John Kerry) ရဲ႕ ျမန္မာႏုိင္ငံခရီးစဥ္အတြင္း ေနရာအခက္အခဲ ေၾကာင့္ အေရးယူဒဏ္ခတ္မႈစာရင္းမွာ ပါ၀င္ေနသူတဦး ပုိင္ဆုိင္တဲ့ဟုိတယ္မွာ ၀န္ႀကီးကယ္ရီ တည္းခုိခဲ့ရတဲ့ အေၾကာင္း အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြမွာ ေျဖရွင္းခဲ့ပါတယ္။

  ေသာၾကာေန႔ ျမန္မာတီဗီြသတင္း

  Published August 15, 2014

  အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဂၽြန္ ကယ္ရီ (John Kerry) ရဲ႕ ျမန္မာႏုိင္ငံခရီးစဥ္အတြင္း ေနရာအခက္အခဲ ေၾကာင့္ အေရးယူဒဏ္ခတ္မႈစာရင္းမွာ ပါ၀င္ေနသူတဦး ပုိင္ဆုိင္တဲ့ဟုိတယ္မွာ ၀န္ႀကီးကယ္ရီ တည္းခုိခဲ့ရတဲ့ အေၾကာင္း အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြမွာ ေျဖရွင္းခဲ့ပါတယ္။