အီရတ္ေခါင္းေဆာင္ အေျပာင္းအလဲi
X
August 15, 2014 12:30 PM
အီရတ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ႏူရီ အယ္လ္-မာလီကီက ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ တတိယအႀကိမ္ သက္တမ္းအတြက္ ဆက္အေရြးခံေတာ့ မွာ မဟုတ္ဘဲ သမၼတက အဆိုျပဳထားတဲ့ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေလာင္း ေဒါက္တာ ေဟဒါ အယ္လ္-အဘာဒီကို ေထာက္ခံ သြားမွာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ေၾကညာလုိက္ပါတယ္။ Zlatica Hoke က သတင္းေပးပို႔ထားတာကို ဦးသန္းလြင္ထြန္းက တင္ျပထားပါတယ္။

အီရတ္ေခါင္းေဆာင္ အေျပာင္းအလဲ

Published August 15, 2014

အီရတ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ႏူရီ အယ္လ္-မာလီကီက ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ တတိယအႀကိမ္ သက္တမ္းအတြက္ ဆက္အေရြးခံေတာ့ မွာ မဟုတ္ဘဲ သမၼတက အဆိုျပဳထားတဲ့ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေလာင္း ေဒါက္တာ ေဟဒါ အယ္လ္-အဘာဒီကို ေထာက္ခံ သြားမွာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ေၾကညာလုိက္ပါတယ္။ Zlatica Hoke က သတင္းေပးပို႔ထားတာကို ဦးသန္းလြင္ထြန္းက တင္ျပထားပါတယ္။