႐ုရွားယာဥ္တန္း ယူကရိန္းေရာက္i
  X
  August 15, 2014 12:30 PM
  ယူကရိန္းအေရွ႕ပိုင္း ႐ုရွားစကားေျပာ ေဒသခံေတြအတြက္ အေရးေပၚအကူအညီေတြ တင္ေဆာင္လာတာလို႔ ႐ုရွားက ဆိုတဲ့ ယာဥ္တန္းဟာ ႐ုရွားလိုလားတဲ့ ယူကရိန္း သူပုန္ေတြအတြက္ စစ္ေရးအေထာက္အပံ့ေတြ သယ္ သြားတာ ျဖစ္ႏိုင္တယ္ဆိုတဲ့ စိုးရိမ္မႈေတြရွိေနပါတယ္။ Zlatica Hoke သတင္းကို မစုျမတ္မြန္က တင္ျပထား ပါတယ္။

  ႐ုရွားယာဥ္တန္း ယူကရိန္းေရာက္

  Published August 15, 2014

  ယူကရိန္းအေရွ႕ပိုင္း ႐ုရွားစကားေျပာ ေဒသခံေတြအတြက္ အေရးေပၚအကူအညီေတြ တင္ေဆာင္လာတာလို႔ ႐ုရွားက ဆိုတဲ့ ယာဥ္တန္းဟာ ႐ုရွားလိုလားတဲ့ ယူကရိန္း သူပုန္ေတြအတြက္ စစ္ေရးအေထာက္အပံ့ေတြ သယ္ သြားတာ ျဖစ္ႏိုင္တယ္ဆိုတဲ့ စိုးရိမ္မႈေတြရွိေနပါတယ္။ Zlatica Hoke သတင္းကို မစုျမတ္မြန္က တင္ျပထား ပါတယ္။