ျမန္မာ့ေရႊေစ်းကြက္i
  X
  August 15, 2014 12:30 PM
  ေငြေၾကးစုေဆာင္းဖုိ႔ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ လက္၀တ္ရတနာအတြက္ပဲျဖစ္ျဖစ္ ေရႊထည္ပစၥည္းေတြ ၀ယ္ေလ့ရွိတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ မွာ ေရႊထည္ပစၥည္းေစ်းကြက္ထဲကို ျပည္ပႏုိင္ငံေတြက လက္၀တ္ရတနာေတြ ပုံစံအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ ၀င္ေရာက္လာ ေန ပါတယ္။ ျမန္မာ့ေရႊေစ်းကြက္အေၾကာင္း ျမစ္မခ သတင္းေအဂ်င္စီက မေမသၾကၤန္ဟိန္က တင္ျပထားပါ တယ္။

  ျမန္မာ့ေရႊေစ်းကြက္

  Published August 15, 2014

  ေငြေၾကးစုေဆာင္းဖုိ႔ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ လက္၀တ္ရတနာအတြက္ပဲျဖစ္ျဖစ္ ေရႊထည္ပစၥည္းေတြ ၀ယ္ေလ့ရွိတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ မွာ ေရႊထည္ပစၥည္းေစ်းကြက္ထဲကို ျပည္ပႏုိင္ငံေတြက လက္၀တ္ရတနာေတြ ပုံစံအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ ၀င္ေရာက္လာ ေန ပါတယ္။ ျမန္မာ့ေရႊေစ်းကြက္အေၾကာင္း ျမစ္မခ သတင္းေအဂ်င္စီက မေမသၾကၤန္ဟိန္က တင္ျပထားပါ တယ္။