ပနားမားတူးေျမာင္း ႏွစ္ ၁၀၀ ျပည့္ၿပီi
  X
  August 15, 2014 12:30 PM
  အတၱလန္တိတ္နဲ႔ ပစိဖိတ္သမုဒၵရာကုိ ေပါင္းကူးေပးထားတဲ့ ပနားမားတူးေျမာင္း ေဖာက္လုပ္ခဲ့တာ ေသာၾကာ ေ န႔မွာ ႏွစ္ ၁၀၀ ျပည့္ခဲ့ၿပီျဖစ္ၿပီး ကမာၻ႔ကုန္သြယ္ေရး လုိအပ္ခ်က္ေတြကုိ ျဖည့္ဆည္းႏုိင္္ဖုိ႔ စိန္ေခၚမႈေတြနဲ႔ ၾကံဳေန ရပါၿပီ။ ဗြီအုိေအသတင္းေထာက္ Mil Arcega ရဲ႕ သတင္းကုိ ကုိေအာင္လြင္ဦးက တင္ျပထားပါတယ္။

  ပနားမားတူးေျမာင္း ႏွစ္ ၁၀၀ ျပည့္ၿပီ

  Published August 15, 2014

  အတၱလန္တိတ္နဲ႔ ပစိဖိတ္သမုဒၵရာကုိ ေပါင္းကူးေပးထားတဲ့ ပနားမားတူးေျမာင္း ေဖာက္လုပ္ခဲ့တာ ေသာၾကာ ေ န႔မွာ ႏွစ္ ၁၀၀ ျပည့္ခဲ့ၿပီျဖစ္ၿပီး ကမာၻ႔ကုန္သြယ္ေရး လုိအပ္ခ်က္ေတြကုိ ျဖည့္ဆည္းႏုိင္္ဖုိ႔ စိန္ေခၚမႈေတြနဲ႔ ၾကံဳေန ရပါၿပီ။ ဗြီအုိေအသတင္းေထာက္ Mil Arcega ရဲ႕ သတင္းကုိ ကုိေအာင္လြင္ဦးက တင္ျပထားပါတယ္။