အေမရိကန္မွာ သံုးႏႈန္းေျပာဆိုေနၾကတဲ့ Idiomi
X
August 15, 2014 4:06 PM
အေမရိကန္မွာ သံုးႏႈန္းေျပာဆိုေနၾကတဲ့ Idiom အသံုးအႏႈန္းေတြထဲက Ride ဆိုတဲ့ အသံုးအႏႈန္းကိုသိရပါမယ္၊ ေဒၚလွလွသန္းက George Grow နဲ႔အတူ တင္ဆက္ထားပါတယ္၊

အေမရိကန္မွာ သံုးႏႈန္းေျပာဆိုေနၾကတဲ့ Idiom

Published August 15, 2014

အေမရိကန္မွာ သံုးႏႈန္းေျပာဆိုေနၾကတဲ့ Idiom အသံုးအႏႈန္းေတြထဲက Ride ဆိုတဲ့ အသံုးအႏႈန္းကိုသိရပါမယ္၊ ေဒၚလွလွသန္းက George Grow နဲ႔အတူ တင္ဆက္ထားပါတယ္၊


This forum has been closed.
Comments
     
There are no comments in this forum. Be first and add one