အေမရိကန္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး လူထုၾကား သေဘာထားကြဲi
  X
  August 18, 2014 12:30 PM
  ဒီႏွစ္အတြင္း ဗဟိုအေမရိကတုိက္ ႏုိင္ငံေတြကေန မိဘေတြမပါဘဲ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုထဲ တရားမ၀င္ ေရာက္လာတဲ့ ခေလးငယ္ေတြ အမ်ားအျပား ရွိလာတဲ့အတြက္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ကိစၥအေပၚ လူထုၾကားမွာ အျမင္သေဘာထားေတြ အမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိလာေနပါတယ္။ ဗြီအိုေအသတင္းေထာက္ Brian Padden ရဲ႕ သတင္းေပးပို႔ ခ်က္ကို မခြာညိဳက တင္ျပထားပါတယ္။

  အေမရိကန္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး လူထုၾကား သေဘာထားကြဲ

  Published August 18, 2014

  ဒီႏွစ္အတြင္း ဗဟိုအေမရိကတုိက္ ႏုိင္ငံေတြကေန မိဘေတြမပါဘဲ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုထဲ တရားမ၀င္ ေရာက္လာတဲ့ ခေလးငယ္ေတြ အမ်ားအျပား ရွိလာတဲ့အတြက္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ကိစၥအေပၚ လူထုၾကားမွာ အျမင္သေဘာထားေတြ အမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိလာေနပါတယ္။ ဗြီအိုေအသတင္းေထာက္ Brian Padden ရဲ႕ သတင္းေပးပို႔ ခ်က္ကို မခြာညိဳက တင္ျပထားပါတယ္။