အီရတ္၊ အေမရိကန္နဲ႔ အီရန္ ၾသဇာလြမ္းမုိးမႈi
  X
  August 19, 2014 12:30 PM
  ဆီးရီးယားအေျခစိုက္ စစ္ေသြးႂကြေတြကို အီရတ္ႏိုင္ငံက တိုက္ထုတ္ႏိုင္ဖို႔ တူညီတဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္ အီရန္နဲ႕ အေမရိကန္အစိုးရေတြမွာ ရွိေပမယ့္လည္း အီရတ္အစိုးရသစ္ရဲ႕သေဘာထားအေပၚမွာ အေမရိကန္အစိုးရထက္ အီရန္က ပိုၿပီး ၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈ ရွိေနတယ္လို႔ ကြ်မ္းက်င္သူေတြက သုံးသပ္ပါတယ္။ မအင္ၾကင္းႏုိင္ တင္ျပထား ပါတယ္။

  အီရတ္၊ အေမရိကန္နဲ႔ အီရန္ ၾသဇာလြမ္းမုိးမႈ

  Published August 19, 2014

  ဆီးရီးယားအေျခစိုက္ စစ္ေသြးႂကြေတြကို အီရတ္ႏိုင္ငံက တိုက္ထုတ္ႏိုင္ဖို႔ တူညီတဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္ အီရန္နဲ႕ အေမရိကန္အစိုးရေတြမွာ ရွိေပမယ့္လည္း အီရတ္အစိုးရသစ္ရဲ႕သေဘာထားအေပၚမွာ အေမရိကန္အစိုးရထက္ အီရန္က ပိုၿပီး ၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈ ရွိေနတယ္လို႔ ကြ်မ္းက်င္သူေတြက သုံးသပ္ပါတယ္။ မအင္ၾကင္းႏုိင္ တင္ျပထား ပါတယ္။