ကမာၻတလႊားခရီးသြားi
  X
  August 19, 2014 12:30 PM
  ဒီတပတ္ ကမာၻတလႊားခရီးသြားအစီအစဥ္မွာ မစုျမတ္မြန္က အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အာရီဇိုးနားျပည္နယ္ထဲက Grand Canyon ေခ်ာက္ကမ္းပါးႀကီးေတြဆီ ေခၚသြားပါလိမ့္မယ္။

  ကမာၻတလႊားခရီးသြား

  Published August 19, 2014

  ဒီတပတ္ ကမာၻတလႊားခရီးသြားအစီအစဥ္မွာ မစုျမတ္မြန္က အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အာရီဇိုးနားျပည္နယ္ထဲက Grand Canyon ေခ်ာက္ကမ္းပါးႀကီးေတြဆီ ေခၚသြားပါလိမ့္မယ္။