အေ၀းထိန္း သံုးႏိုင္မယ့္ ကြန္ျပဴတာi
  X
  August 20, 2014 12:30 PM
  အိမ္ထဲမွာ အေ၀းထိန္းစက္နဲ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားႏုိင္ၿပီး အင္တာနက္သုံးတာ၊ ႐ုပ္ရွင္ၾကည့္တာေတြ သုံးႏုိင္မယ့္ ကြန္ျပဴတာအမ်ဳိးအစားတခုကို ျပင္သစ္ႏုိင္ငံက ပညာရွင္ေတြက တီထြင္ဖန္တီးထားပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္း Reuters သတင္းတပုဒ္ကို ေဒၚခင္မ်ဳိးသက္က တင္ျပထားပါတယ္။

  အေ၀းထိန္း သံုးႏိုင္မယ့္ ကြန္ျပဴတာ

  Published August 20, 2014

  အိမ္ထဲမွာ အေ၀းထိန္းစက္နဲ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားႏုိင္ၿပီး အင္တာနက္သုံးတာ၊ ႐ုပ္ရွင္ၾကည့္တာေတြ သုံးႏုိင္မယ့္ ကြန္ျပဴတာအမ်ဳိးအစားတခုကို ျပင္သစ္ႏုိင္ငံက ပညာရွင္ေတြက တီထြင္ဖန္တီးထားပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္း Reuters သတင္းတပုဒ္ကို ေဒၚခင္မ်ဳိးသက္က တင္ျပထားပါတယ္။