ဖာဂူဆန္ မၿငိမ္မသက္မႈ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးi
  X
  August 21, 2014 12:30 PM
  မၿငိမ္မသက္ျဖစ္ေနတဲ့ ဖာဂူဆန္ၿမိဳ႕ကို ဗဟိုအစိုးရေရွ႕ေနခ်ဳပ္ Eric Holder ေရာက္ေနၿပီး လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းက ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ ၿမိဳ႕ခံေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံုခဲ့ပါတယ္။ ဆူပူမႈေတြရပ္တန္႔ၿပီး တရားမွ်တမႈကိုရွာေဖြဖို႔ ေဒသခံေတြက ဆံုးျဖတ္ခဲ့တဲ့အေၾကာင္း Mary Alice Salinas သတင္းေပးပို႔ထားတာကို မအင္ၾကင္းႏိုင္ တင္ျပထားပါတယ္။

  ဖာဂူဆန္ မၿငိမ္မသက္မႈ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြး

  Published August 21, 2014

  မၿငိမ္မသက္ျဖစ္ေနတဲ့ ဖာဂူဆန္ၿမိဳ႕ကို ဗဟိုအစိုးရေရွ႕ေနခ်ဳပ္ Eric Holder ေရာက္ေနၿပီး လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းက ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ ၿမိဳ႕ခံေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံုခဲ့ပါတယ္။ ဆူပူမႈေတြရပ္တန္႔ၿပီး တရားမွ်တမႈကိုရွာေဖြဖို႔ ေဒသခံေတြက ဆံုးျဖတ္ခဲ့တဲ့အေၾကာင္း Mary Alice Salinas သတင္းေပးပို႔ထားတာကို မအင္ၾကင္းႏိုင္ တင္ျပထားပါတယ္။