အီဘိုလာအေျခအေန အေမရိကန္ အာဖရိကႏြယ္ဖြားေတြ စိတ္ပူi
  X
  August 21, 2014 12:30 PM
  အေနာက္အာဖရိကေဒသမွာ အီဘိုလာ ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးေၾကာင့္ လူရာခ်ီ ေသဆုံးခဲ့ၿပီး ေရာဂါပိုး ဆက္ၿပီး ျပန္႔ပြားေ တာေၾကာင့္လည္း နယူးေယာက္ၿမိဳ႕မွာ ေနထိုင္တဲ့ အာဖရိကႏြယ္ဖြားအမ်ားအျပားဟာ မိသားစု၀င္ေတြနဲ႔ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းေတြအတြက္ စိတ္ပူေနၾကပါတယ္။ Daniela Schrier ရဲ႕ သတင္းလႊာကို ကိုေက်ာ္ေက်ာ္သိန္း တင္ျပထားပါတယ္။

  အီဘိုလာအေျခအေန အေမရိကန္ အာဖရိကႏြယ္ဖြားေတြ စိတ္ပူ

  Published August 21, 2014

  အေနာက္အာဖရိကေဒသမွာ အီဘိုလာ ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးေၾကာင့္ လူရာခ်ီ ေသဆုံးခဲ့ၿပီး ေရာဂါပိုး ဆက္ၿပီး ျပန္႔ပြားေ တာေၾကာင့္လည္း နယူးေယာက္ၿမိဳ႕မွာ ေနထိုင္တဲ့ အာဖရိကႏြယ္ဖြားအမ်ားအျပားဟာ မိသားစု၀င္ေတြနဲ႔ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းေတြအတြက္ စိတ္ပူေနၾကပါတယ္။ Daniela Schrier ရဲ႕ သတင္းလႊာကို ကိုေက်ာ္ေက်ာ္သိန္း တင္ျပထားပါတယ္။