ມະເຮັງເຕົ້ານົມ - ການບໍາບັດດ້ວຍເຄມີ ຫລື ເຄມີບໍາບັດi
  X
  January 14, 2014 7:56 PM
  ການ​ຮັກສາ​ໂຣກທາງ​ເຄມີ ຫຼືເຄມີບຳບັດ ສາມາດ​ໃຊ້​​ປິ່ນປົວ​ໂຣກມະ​ເຮັງຫ​ລາຍຢ່າງ​ໄດ້ ຮວມທັງ​ ມະ​ເຮັງ​ໃນ​ເຕົ້ານົມ ​ຊຶ່ງ​ການ​ບຳບັດ​ດ້ວຍ​ຢາ​ເຄມີ​ນີ້ ຈະໄປ​ຂ້າ cell ທີ່​ມີ​ເຊື້ອມະ​ເຮັງ ​ ເພື່ອ​ຢຸດ​ການ​ແຜ່​ລາມ​ຂອງ​ມະ​ເຮັງ ກ່ອນ​ການຜ່າຕັດ.

  ມະເຮັງເຕົ້ານົມ - ການບໍາບັດດ້ວຍເຄມີ ຫລື ເຄມີບໍາບັດ

  Published January 15, 2014

  ການ​ຮັກສາ​ໂຣກທາງ​ເຄມີ ຫຼືເຄມີບຳບັດ ສາມາດ​ໃຊ້​​ປິ່ນປົວ​ໂຣກມະ​ເຮັງຫ​ລາຍຢ່າງ​ໄດ້ ຮວມທັງ​ ມະ​ເຮັງ​ໃນ​ເຕົ້ານົມ ​ຊຶ່ງ​ການ​ບຳບັດ​ດ້ວຍ​ຢາ​ເຄມີ​ນີ້ ຈະໄປ​ຂ້າ cell ທີ່​ມີ​ເຊື້ອມະ​ເຮັງ ​ ເພື່ອ​ຢຸດ​ການ​ແຜ່​ລາມ​ຂອງ​ມະ​ເຮັງ ກ່ອນ​ການຜ່າຕັດ.