Headline News Apr 17, 2014i
  X
  April 17, 2014 5:45 PM
  ༸གོང་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕྲིན། ཆབ་མདོའི་མཁས་གྲུབ་འཛིན་བཟུང་། བོད་ཁུལ་གྱི་དབང་འཛིན་པའི་ངོ་སྤྲོད་དཔེ་དེབ། ལྷོ་ཀོ་རི་ཡའི་གྲུ་གཟིངས་ཀྱི་དོན་རྐྱེན། ཡུག་ཁི་རེན་ནང་གི་དྲག་སྤྱོད། རྒྱ་གར་གྱི་འོས་བསྡུ།

  Headline News Apr 17, 2014

  Published April 18, 2014

  ༸གོང་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕྲིན། ཆབ་མདོའི་མཁས་གྲུབ་འཛིན་བཟུང་། བོད་ཁུལ་གྱི་དབང་འཛིན་པའི་ངོ་སྤྲོད་དཔེ་དེབ། ལྷོ་ཀོ་རི་ཡའི་གྲུ་གཟིངས་ཀྱི་དོན་རྐྱེན། ཡུག་ཁི་རེན་ནང་གི་དྲག་སྤྱོད། རྒྱ་གར་གྱི་འོས་བསྡུ།