ཨི་ཊ་ལི་རུ་བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་ལ་དོ་སྣང་།i
  X
  June 27, 2014 4:33 PM
  ༄༅།།གཟའ་པ་སངས་ཉིན་གྱི་ཀུན་གླེང་ལས་རིམ་དུ་ སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་ཉེ་འཆར་མཇུག་སྒྲིལ་མཛད་པའི་ཨི་ཊ་ལིའི་ནང་གི་ཆིབས་སྒྱུར་དང་། སྤྱིར་ཡུལ་དེའི་ནང་དུ་བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་ལ་དོ་སྣང་ཇི་ཙམ་ཡོད་མེད་སྐོར་ལ་ཨི་ཊ་ལི་རུ་ཡོད་པའི་༼བླ་མ་བཙོང་ཁ་པའི་ཆོས་ཚོགས་༽ནས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམ་པ་བྱམས་པ་དགེ་ལེགས་ལགས་དང་ཨི་ཊ་ལིའི་ནང་གི་སྐུའི་གསུང་སྒྱུར་ཧྥ་བྷེ་ཛི་ཨོ་ཕ་ལོའོ་ཌི་ལགས་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཡོད།

  ཨི་ཊ་ལི་རུ་བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་ལ་དོ་སྣང་།

  Published June 28, 2014

  ༄༅།།གཟའ་པ་སངས་ཉིན་གྱི་ཀུན་གླེང་ལས་རིམ་དུ་ སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་ཉེ་འཆར་མཇུག་སྒྲིལ་མཛད་པའི་ཨི་ཊ་ལིའི་ནང་གི་ཆིབས་སྒྱུར་དང་། སྤྱིར་ཡུལ་དེའི་ནང་དུ་བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་ལ་དོ་སྣང་ཇི་ཙམ་ཡོད་མེད་སྐོར་ལ་ཨི་ཊ་ལི་རུ་ཡོད་པའི་༼བླ་མ་བཙོང་ཁ་པའི་ཆོས་ཚོགས་༽ནས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམ་པ་བྱམས་པ་དགེ་ལེགས་ལགས་དང་ཨི་ཊ་ལིའི་ནང་གི་སྐུའི་གསུང་སྒྱུར་ཧྥ་བྷེ་ཛི་ཨོ་ཕ་ལོའོ་ཌི་ལགས་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཡོད།


  This forum has been closed.
  Comments
       
  There are no comments in this forum. Be first and add one