Kunleng News Apr 23, 2014i
  X
  April 23, 2014 2:00 PM
  ཨ་རིའི་ཨེ་ཤ་ཡའི་སྲིད་ཇུས་དང་རྒྱ་ནག་གི་འབྲེལ་བ། རང་ལུས་མེར་སྲེག་དང་འབྲེལ་བའི་འཛིན་བཟུང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ལས་བྱེད་པར་ངོ་རྒོལ། འབའ་བ་ཕུན་ཚོགས་དབང་རྒྱལ་དང་བོད་ཀྱི་ལས་དབང་། རྒྱ་ནག་གིས་བོད་ཀྱི་གླུ་གཞས་སྒྱུ་རྩལ་བར་དམ་དྲག མི་ཉག་ཏུ་མེ་སྐྱོན་བྱུང་པ། ཇོ་མོ་གླང་མའི་གངས་རུད་དང་ཤར་པའི་དཀའ་སྡུག

  Kunleng News Apr 23, 2014

  Published April 23, 2014

  ཨ་རིའི་ཨེ་ཤ་ཡའི་སྲིད་ཇུས་དང་རྒྱ་ནག་གི་འབྲེལ་བ། རང་ལུས་མེར་སྲེག་དང་འབྲེལ་བའི་འཛིན་བཟུང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ལས་བྱེད་པར་ངོ་རྒོལ། འབའ་བ་ཕུན་ཚོགས་དབང་རྒྱལ་དང་བོད་ཀྱི་ལས་དབང་། རྒྱ་ནག་གིས་བོད་ཀྱི་གླུ་གཞས་སྒྱུ་རྩལ་བར་དམ་དྲག མི་ཉག་ཏུ་མེ་སྐྱོན་བྱུང་པ། ཇོ་མོ་གླང་མའི་གངས་རུད་དང་ཤར་པའི་དཀའ་སྡུག