Mỹ điều B-52 thách thức vùng phòng không Trung Quốci
X
November 27, 2013 11:54 PM
Quân đội Mỹ đã điều hai máy bay ném bom B-52 không vũ trang đến gần những đảo đang tranh chấp ở Biển Hoa Đông, thách thức nỗ lực của Trung Quốc muốn kiểm soát vùng lãnh thổ của Nhật Bản.

Mỹ điều B-52 thách thức vùng phòng không Trung Quốc

Published November 28, 2013

Quân đội Mỹ đã điều hai máy bay ném bom B-52 không vũ trang đến gần những đảo đang tranh chấp ở Biển Hoa Đông, thách thức nỗ lực của Trung Quốc muốn kiểm soát vùng lãnh thổ của Nhật Bản.