ཤིང་བཟའ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་དམིགས་བསལ་བཅར་འདྲི།i
  X
  February 07, 2014 3:30 PM
  གཟའ་པ་སངས་ཉིན་གྱི་ཀུན་གླེང་ལས་རིམ་དུ་མདོ་སྨད་རྭ་རྒྱ་དགོན་པའི་དགོན་བདག་ཤིང་བཟའ་རིན་པོ་ཆེ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་ལ་བོད་ནང་གི་རིག་གཞུང་དང་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ། དགོན་སྡེ་ཁག་གི་སློབ་གཉེར། བླ་སྤྲུལ་རྣམས་ཀྱི་འོས་འགན་སོགས་ཀྱི་ཐད་བགྲོ་གླེང་ཞུས་ཡོད།།

  ཤིང་བཟའ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་དམིགས་བསལ་བཅར་འདྲི།

  Published February 07, 2014

  གཟའ་པ་སངས་ཉིན་གྱི་ཀུན་གླེང་ལས་རིམ་དུ་མདོ་སྨད་རྭ་རྒྱ་དགོན་པའི་དགོན་བདག་ཤིང་བཟའ་རིན་པོ་ཆེ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་ལ་བོད་ནང་གི་རིག་གཞུང་དང་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ། དགོན་སྡེ་ཁག་གི་སློབ་གཉེར། བླ་སྤྲུལ་རྣམས་ཀྱི་འོས་འགན་སོགས་ཀྱི་ཐད་བགྲོ་གླེང་ཞུས་ཡོད།།