རྩ་རླུང་འཕྲུལ་འཁོར་དང་དེའི་ཕན་ཡོན།i
  X
  January 01, 2014 3:31 PM
  བོད་ཀྱི་གནའ་བོའི་སྲོལ་རྒྱུན་རིག་གཞུང་དུ་བཤད་པའི་རྩ་རླུང་འཕྲུལ་འཁོར་དང་དེའི་ཕན་ཡོན་སོགས་ལ་ལིག་མིན་རྐྱ་ཆོས་ཚོགས་ཀྱི་འགན་འཛིན་དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་དབང་རྒྱལ་རིན་པོ་ཆེར་བཅར་འདྲི་ཞུས་པ་ཞིག་སྟོན་རྒྱུ

  རྩ་རླུང་འཕྲུལ་འཁོར་དང་དེའི་ཕན་ཡོན།

  Published January 01, 2014

  བོད་ཀྱི་གནའ་བོའི་སྲོལ་རྒྱུན་རིག་གཞུང་དུ་བཤད་པའི་རྩ་རླུང་འཕྲུལ་འཁོར་དང་དེའི་ཕན་ཡོན་སོགས་ལ་ལིག་མིན་རྐྱ་ཆོས་ཚོགས་ཀྱི་འགན་འཛིན་དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་དབང་རྒྱལ་རིན་པོ་ཆེར་བཅར་འདྲི་ཞུས་པ་ཞིག་སྟོན་རྒྱུ