TT Obama bị cáo buộc nói dối dân Mỹ về bảo hiểm y tếi
X
November 08, 2013 11:14 PM
Những người chỉ trích chương trình chăm sóc y tế mới của chính quyền Tổng thống Obama cáo buộc ông đã nói dối khi hứa với người dân Mỹ rằng họ có thể tiếp tục giữ bảo hiểm y tế cũ của mình. Chương trình mới bắt đầu vào ngày 1 tháng 10 và kể từ đó nhiều người phát hiện bảo hiểm cũ của họ trái luật.

TT Obama bị cáo buộc nói dối dân Mỹ về bảo hiểm y tế

Published November 09, 2013

Những người chỉ trích chương trình chăm sóc y tế mới của chính quyền Tổng thống Obama cáo buộc ông đã nói dối khi hứa với người dân Mỹ rằng họ có thể tiếp tục giữ bảo hiểm y tế cũ của mình. Chương trình mới bắt đầu vào ngày 1 tháng 10 và kể từ đó nhiều người phát hiện bảo hiểm cũ của họ trái luật.