TT Obama bị cáo buộc nói dối dân Mỹ về bảo hiểm y tếi
  X
  November 08, 2013 11:14 PM
  Những người chỉ trích chương trình chăm sóc y tế mới của chính quyền Tổng thống Obama cáo buộc ông đã nói dối khi hứa với người dân Mỹ rằng họ có thể tiếp tục giữ bảo hiểm y tế cũ của mình. Chương trình mới bắt đầu vào ngày 1 tháng 10 và kể từ đó nhiều người phát hiện bảo hiểm cũ của họ trái luật.

  TT Obama bị cáo buộc nói dối dân Mỹ về bảo hiểm y tế

  Published November 09, 2013

  Những người chỉ trích chương trình chăm sóc y tế mới của chính quyền Tổng thống Obama cáo buộc ông đã nói dối khi hứa với người dân Mỹ rằng họ có thể tiếp tục giữ bảo hiểm y tế cũ của mình. Chương trình mới bắt đầu vào ngày 1 tháng 10 và kể từ đó nhiều người phát hiện bảo hiểm cũ của họ trái luật.