ວີດີໂອພາສາລາວ: ສະຫະລັດ ສ້າງຄວາມກໍ້າເກິ່ງໃໝ່ ໃນນະໂຍບາຍ ກ່ຽວກັບເອເຊຍi
  X
  January 24, 2014 10:27 PM
  ສະຫະລັດໄດ້ເຄື່ອນໄຫວ ເພື່ອຫັນຊັບພະຍາກອນ ທາງດ້ານທະ ຫານ ການທູດ ແລະເສດຖະກິດ ໄປສູ່ເຂດເອເຊຍ ໃນປີ 2013 ແຕ່ນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວ ໄດ້ມີການຫັນເຫໄປ ຍ້ອນການຜິດຂ້ອງ ຕ້ອງຖຽງກັນ ໃນບັນດາປະເທດພັນທະມິດ ແລະ ການເອົາທ່າທີ ແບບກ້າຫານແລະມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຫຼາຍຂຶ້ນຂອງຈີນ.

  ວີດີໂອພາສາລາວ: ສະຫະລັດ ສ້າງຄວາມກໍ້າເກິ່ງໃໝ່ ໃນນະໂຍບາຍ ກ່ຽວກັບເອເຊຍ

  Published January 25, 2014

  ສະຫະລັດໄດ້ເຄື່ອນໄຫວ ເພື່ອຫັນຊັບພະຍາກອນ ທາງດ້ານທະ ຫານ ການທູດ ແລະເສດຖະກິດ ໄປສູ່ເຂດເອເຊຍ ໃນປີ 2013 ແຕ່ນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວ ໄດ້ມີການຫັນເຫໄປ ຍ້ອນການຜິດຂ້ອງ ຕ້ອງຖຽງກັນ ໃນບັນດາປະເທດພັນທະມິດ ແລະ ການເອົາທ່າທີ ແບບກ້າຫານແລະມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຫຼາຍຂຶ້ນຂອງຈີນ.