Accessibility links

དྲ་བརྙན་གླེང་མོལ།

བསོད་ནམས་དབང་འདུས།


དགོད་བྲོའི་གཏམ་བཤད་པ་དང་གློག་བརྙན་འཁྲབ་སྟོན་པ་བསོད་ནམས་དབང་འདུས་ལགས་ཡིན། ཁོང་ནི་ཐོག་མར་རྒྱ་གར་དྷ་རམ་ས་ལའི་བོད་ཁྱིམ་སློབ་གྲྭ་བསྒྲིམས་ཏེ། ཕྱིས་སུ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་ཡོད་པའི་ཨི་མ་གོ་དང་པད་མི་ནི་ཀོ་ལ་པུ་རིའི་རིག་རྩལ་མཐོ་སློབ་གཉིས་སུ་འཁྲབ་སྟོན་ཆེད་སྦྱོང་གནང་ཡོད་ཅིང་། ད་བར་བསོད་ནམས་དབང་འདུས་ལགས་ཀྱིས་གློག་བརྙན་དང་མཚར་གཏམ། གཞན་ཡང་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གིས་གོ་སྒྲིག་གནང་བའི་བརྙན་འཕྲིན་མང་དག་ཅིག་ལ་མཉམ་ཞུགས་གནང་དང་གནང་བཞིན་ཡོད་པས། ང་ཚོས་བསོད་ནམས་དབང་འདུས་ལགས་སུ་རང་གི་མི་ཚེའི་ཉམས་མྱོང་དང་འཁྲབ་སྟོན་གྱི་བརྒྱུད་རིམ་སོགས་ཀྱི་ཐད་བཀའ་མོལ་ཞུ་གི་ཡིན།

XS
SM
MD
LG