Accessibility links

དྲ་བརྙན་གླེང་མོལ།

བཀྲས་མཐོང་བསྟན་འཛིན་དབང་པོ།


བཀྲས་ མཐོང་བསྟན་འཛིན་དབང་པོ་ལགས་ནི་ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་སུད་ཛར་ལན་ཌེར་སྐྱེས་ནས་འཚར་ ལོངས་བྱུང་བ་དང་། ཁོང་གིས་བོད་ཀྱི་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་གསར་འཛུགས་དང་ཡུ་རོབ་བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ། བོད་གཞོན་དུས་དེབ་ཀྱི་རྩོམ་སྒྲིག་པ་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གི་ ཡུ་རོབ་ཡན་ལག་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་

XS
SM
MD
LG