Accessibility links

Kunleng News

Kunleng News Apr 02, 2014


སྨན་བླའི་རྗེས་གནང་དང་བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་སྐོར་གྱི་གསུང་བཤད། འབའ་ཐང་དུ་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གི་ངོ་རྒོལ། འབྲོང་སྣ་དགོན་པའི་དབུ་མཛད་ལ་བཙོན་འཇུག་ཁྲིམས་ཆད། ཞིས་ཅིན་ཕིང་ལ་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་དྲན་སྐུལ། བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་འབོད་ལས་འགུལ། འབའ་བ་ཕུན་ཚོགས་དབང་རྒྱལ་ལགས་སྐུ་གཤེགས་པ།

XS
SM
MD
LG