صفحه آخر: اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات دولت رئیسی را بهتر بشناسیم

Your browser doesn’t support HTML5

صفحه آخر برنامه ای است متفاوت که بیش از آن که به خبرها بپردازد، به آدم‌های خبر می‌پردازد تا با نگاهی بی‌طرفانه، دیروز و امروز آدم‌ها را در برابر بینندگان قرار دهد.