Multimedia

  • Nhạc sĩ Trúc Hồ đến Văn phòng Hội đồng Nhân Quyền ở Geneve

Nhạc sĩ Trúc Hồ đến Văn phòng Hội đồng Nhân quyền ở Geneve

Published February 04, 2013

Nhạc sĩ Trúc Hồ đến Văn phòng Hội đồng Nhân quyền ở Geneve trong chiến dịch vận động nhân quyền cho Việt Nam "Triệu Con Tim, Một Tiếng Nói"