• Hình tổng quát của hai nghi can do FBI cung cấp
  • Nghi can 1 và 2 thu nhỏ
  • Nghi can 1 và 2 phóng to
  • Nghi can 1 nhìn bán nghiêng
  • Nghi can 1 nhìn xéo ở góc độ cao
  • Nghi can 1 toàn thân phía trước
  • Nghi can 2 toàn thân phía trước
  • Nghi can 2 nhìn xéo ở góc độ cao
  • Nghi can 2 toàn thân nhìn ngang
  • Nghi can 2 nhìn ngang, được khoanh tròn
  • Nghi can 2 tay rờ tai, được khoanh tròn

  Hai nghi can trong vụ nổ bom ở Boston

  Published April 19, 2013

  Cơ quan FBI đã cho phổ biến hình hai nghi can trong vụ nổ bom ở cuộc đua Marathon tại thành phố Boston. FBI kêu gọi công chúng giúp xác định hai người này.