Biểu tình phản đối ông Trương Tấn Sang đến Hoa Kỳ

    Published July 25, 2013

    Hàng ngàn người Việt từ khắp nơi đã đổ về công viên Lafayette trước Tòa Bạch Ốc để phản đối những vi phạm nhân quyền của Hà Nội, yêu cầu Tổng Obama đặt nặng vấn đề nhân quyền trong cuộc gặp thúc đẩy quan hệ đối tác Việt-Mỹ.