အေမရိကန္ - ျမန္မာဆက္ဆံေရးအေပၚ ေဒၚစုုသေဘာထားi
|| 0:00:00
...  
 
X
September 18, 2012 11:00 PM
Asia Society နဲ႔ United States Institute of Peace (USIP) တိုု႔ ပူးတြဲက်င္းပတဲ့ ျမန္မာႏိုုင္ငံအသြင္ကူးေျပာင္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္က အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုုအေနနဲ႔ ျမန္မာ့ဒီမိုုကေရစီအေျခခံအေဆာက္အအံုုတည္ေဆာက္ေရးမွာ အကူအညီေတြအမ်ားႀကီးေပးႏိုုင္ပါတယ္လိုု႔ ေျပာဆိုုသြားပါတယ္။

အေမရိကန္ - ျမန္မာဆက္ဆံေရးအေပၚ ေဒၚစုုသေဘာထား

Published September 19, 2012

Asia Society နဲ႔ United States Institute of Peace (USIP) တိုု႔ ပူးတြဲက်င္းပတဲ့ ျမန္မာႏိုုင္ငံအသြင္ကူးေျပာင္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္က အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုုအေနနဲ႔ ျမန္မာ့ဒီမိုုကေရစီအေျခခံအေဆာက္အအံုုတည္ေဆာက္ေရးမွာ အကူအညီေတြအမ်ားႀကီးေပးႏိုုင္ပါတယ္လိုု႔ ေျပာဆိုုသြားပါတယ္။