Anh ngữ đặc biệt: Syria Economy (VOA)i
  X
  November 09, 2012 10:25 PM
  Chương trình học tiếng Anh của VOA: Special English Economics Report. Xin hãy vào http://www.youtube.com/VietSpecialEnglish để xem các bài kế tiếp.

  Anh ngữ đặc biệt: Syria Economy (VOA)

  Published November 10, 2012

  Chương trình học tiếng Anh của VOA: Special English Economics Report. Xin hãy vào http://www.youtube.com/VietSpecialEnglish để xem các bài kế tiếp.