Anh ngữ đặc biệt: Syria Economy (VOA)i
X
November 09, 2012 10:25 PM
Chương trình học tiếng Anh của VOA: Special English Economics Report. Xin hãy vào http://www.youtube.com/VietSpecialEnglish để xem các bài kế tiếp.

Anh ngữ đặc biệt: Syria Economy (VOA)

Published November 10, 2012

Chương trình học tiếng Anh của VOA: Special English Economics Report. Xin hãy vào http://www.youtube.com/VietSpecialEnglish để xem các bài kế tiếp.