Thách thức kinh tế đáng sợ cho lãnh đạo mới Trung Quốc i
  X
  November 14, 2012 4:55 PM
  Nền kinh tế Trung Quốc có thời bộc phát mạnh mẽ đang cho thấy các dấu hiệu khựng lại và đang tiến vào năm tệ hại nhất về tăng trưởng từ hơn 1 chục năm qua. Lèo lái nền kinh tế theo đúng hướng là một trong các thách thức chủ yếu mà các nhà lãnh đạo mới của Trung Quốc phải đối mặt sau khi có cuộc chuyển quyền bắt đầu vào tháng này. Một chuyên viên Hoa Kỳ và một chuyên viên Trung Quốc có những nhận xét qua video sau đây.

  Thách thức kinh tế đáng sợ cho lãnh đạo mới Trung Quốc

  Published November 14, 2012

  Nền kinh tế Trung Quốc có thời bộc phát mạnh mẽ đang cho thấy các dấu hiệu khựng lại và đang tiến vào năm tệ hại nhất về tăng trưởng từ hơn 1 chục năm qua. Lèo lái nền kinh tế theo đúng hướng là một trong các thách thức chủ yếu mà các nhà lãnh đạo mới của Trung Quốc phải đối mặt sau khi có cuộc chuyển quyền bắt đầu vào tháng này. Một chuyên viên Hoa Kỳ và một chuyên viên Trung Quốc có những nhận xét qua video sau đây.