Anh ngữ đặc biệt: Burkina Faso (VOA)i
X
November 15, 2012 11:15 PM
Chương trình học tiếng Anh của VOA: Special English Agriculture Report. Xin hãy vào http://www.youtube.com/user/VietSpecialEnglish để xem các bài kế tiếp.

Anh ngữ đặc biệt: Burkina Faso (VOA)

Published November 16, 2012

Chương trình học tiếng Anh của VOA: Special English Agriculture Report. Xin hãy vào http://www.youtube.com/user/VietSpecialEnglish để xem các bài kế tiếp.