Anh ngữ đặc biệt: Gaza iPhones (VOA)i
X
November 19, 2012 11:37 PM
Chương trình học tiếng Anh của VOA: Special English Technology Report. Xin hãy vào http://www.youtube.com/user/VietSpecialEnglish để xem các bài kế tiếp.

Anh ngữ đặc biệt: Gaza iPhones (VOA)

Published November 20, 2012

Chương trình học tiếng Anh của VOA: Special English Technology Report. Xin hãy vào http://www.youtube.com/user/VietSpecialEnglish để xem các bài kế tiếp.