Anh ngữ đặc biệt: Health Translation (VOA)i
X
November 26, 2012 5:56 PM
Chương trình học tiếng Anh của VOA: Special English Health Report. Xin hãy vào http://www.youtube.com/VietSpecialEnglish để xem các bài kế tiếp.

Anh ngữ đặc biệt: Health Translation (VOA)

Published November 27, 2012

Chương trình học tiếng Anh của VOA: Special English Health Report. Xin hãy vào http://www.youtube.com/VietSpecialEnglish để xem các bài kế tiếp.