ေဒၚစု လက္ပန္းေတာင္းမိန္႔ခြန္းi
  || 0:00:00
  ...  
   
  X
  November 29, 2012 10:51 PM
  လက္ပန္းေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္းေဒသတြင္ ၾကာသပေတးေန႔ က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာၾကားခဲ့ေသာ မိန္႔ခြန္းေကာက္ႏုတ္ခ်က္

  ေဒၚစု လက္ပန္းေတာင္းမိန္႔ခြန္း

  Published November 30, 2012

  လက္ပန္းေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္းေဒသတြင္ ၾကာသပေတးေန႔ က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာၾကားခဲ့ေသာ မိန္႔ခြန္းေကာက္ႏုတ္ခ်က္