ျမန္မာႏုိင္ငံနဲ႔ အဂတိလုိက္စားမႈျပႆနာi
  || 0:00:00
  ...  
   
  X
  December 05, 2012 10:07 PM
  ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းေတြနဲ႔အတူ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈေတြကုိ တုိက္ဖ်က္မယ္လုိ႔ အစုိးရက ကတိျပဳထားေပမဲ့ ထင္သေလာက္ တုိးတက္မႈေတြ မရွိေသးဘူးလုိ႔ ကမၻာတ၀ွမ္း အဂတိလိုက္စားမႈ အေျခအေနေတြကို မွတ္တမ္းတင္ေနတဲ့ Transparency International အဖဲြ႔က ေျပာလုိက္ပါတယ္။ ကမာၻတ၀ွမ္း ႏုိင္ငံေတြအနက္ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ အနိမ့္က်ဆုံး တုိင္းျပည္ေတြ အနက္ တႏုိင္ငံ ျဖစ္ေနတဲ့အေၾကာင္း ေနာက္ဆုံး အစီရင္ခံစာမွာ ေဖာ္ျပခဲ့တာပါ။ ျမန္မာႏုိင္္ငံရဲ႔ အဂတိ လုိက္စားမႈ အေျခအေနေတြ ဘယ္ကေန ျမစ္ဖ်ားခံလာတာလည္း ဆုိတာကုိေတာ့ ကုိေအာင္လြင္ဦး ကတင္ျပထားပါတယ္။

  ျမန္မာႏုိင္ငံနဲ႔ အဂတိလုိက္စားမႈျပႆနာ

  Published December 06, 2012

  ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းေတြနဲ႔အတူ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈေတြကုိ တုိက္ဖ်က္မယ္လုိ႔ အစုိးရက ကတိျပဳထားေပမဲ့ ထင္သေလာက္ တုိးတက္မႈေတြ မရွိေသးဘူးလုိ႔ ကမၻာတ၀ွမ္း အဂတိလိုက္စားမႈ အေျခအေနေတြကို မွတ္တမ္းတင္ေနတဲ့ Transparency International အဖဲြ႔က ေျပာလုိက္ပါတယ္။ ကမာၻတ၀ွမ္း ႏုိင္ငံေတြအနက္ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ အနိမ့္က်ဆုံး တုိင္းျပည္ေတြ အနက္ တႏုိင္ငံ ျဖစ္ေနတဲ့အေၾကာင္း ေနာက္ဆုံး အစီရင္ခံစာမွာ ေဖာ္ျပခဲ့တာပါ။ ျမန္မာႏုိင္္ငံရဲ႔ အဂတိ လုိက္စားမႈ အေျခအေနေတြ ဘယ္ကေန ျမစ္ဖ်ားခံလာတာလည္း ဆုိတာကုိေတာ့ ကုိေအာင္လြင္ဦး ကတင္ျပထားပါတယ္။